E-Hizmetler

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

Gümrük işlemlerinde kullanılan belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

07 Eylül 2021

Gümrük Beyannamesi FormlarıDosya indir
Sözlü Beyan Formu Dosya indir
Özet Beyan Formu ve Kullanma TalimatıDosya indir
Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama NotlarıDosya indir
Gümrük Statü BelgesiDosya indir
Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği’ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk KağıdıDosya indir
Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk KağıdıDosya indir
Bağlayıcı Tarife Bilgisi FormuDosya indir
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru FormuDosya indir
Menşe ŞahadetnamesiDosya indir
Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama NotlarıDosya indir
Nihai Kullanım İzin BelgesiDosya indir
Nihai Kullanım Denetim FormuDosya indir
İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç RaporuDosya indir
Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir FormuDosya indir
Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma TalimatıDosya indir
Sektörel Destekleme Başvuru FormuDosya indir
(Kaynak: ticaret.gov.tr)